Nuttige Info

Onder de submenu's Noodnummers, Bijstandnummers, Nuttige Links, ... vindt u heel wat bruikbare informatie.

Actuele Thema's

BIV en verkeersbelasting berekenen.
Koopt u een wagen en wil u de BIV en/of Verkeersbelasting van verschillende voertuigen berekenen?
Ga naar de rekenmodule van de overheidsdienst Mobiliteit. (link naar de rekenmodule van de overheid)