Productaanbod

Kantoor Martens is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Dit betekent dat er geen enkele exclusiviteit is naar enige verzekeraar en dat we  in alle vrijheid kunnen kiezen, welke van op de markt beschikbare producten we aanbieden en adviseren aan onze cliënten. 

 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt                 Under-consstruction

 

Omdat het onmogelijk is voor een kantoor van onze omvang om al de producten op de markt aan te bieden, adviseren we vanuit een basisselectie van verzekeraars en producten. Deze selectie wordt regelmatig geavalueerd. Er kunnen ten alle tijde producten worden toegevoegd of weggelaten.

Met onze basisselectie bieden we een gevarieerd en onafhankelijk aanbod van sterke producten, van degelijke verzekeraars, met voldoende ruime keuze per verzekeringstak en/of productsoort. Een beperkt productaanbod laat ons ook toe te adviseren op basis van een degelijke productkennis.

Ons aanbod is samengesteld op basis van zowel objectieve als subjectieve criteria. 

Tak 1 - Ongevallen

Ongevallenverzekeringen kunnen verschillend vormen aannemen en verschillende soorten risico's dekken. Privéongevallen, arbeidsongevallen, verkeersongevallen,... een overzicht van de producten die we aanbieden.

 

 AXA Daylife Protect Persoonlijke ongevallen / Privé ongevallenpolis
   
BALOISEVeilig ThuisPrivéongevallen
 Veilig op wegVerkeersongevallenverzekering
 HuispersoneelArbeidsongevallenverzekering
   
AGCorporate Accident PlusArbeidsongevallen en de collectieve verzekering
 Formule 24Ongevallenverzekering Zelfstandigen (Beroeps- en Privéleven)
 ArbeidsongevallenArbeidsongevallen
 Top BestuurderVerkeersongevallenpolis (Gemeen Recht)
 Globale VerkeersongevallenpolisVerkeersongevallenpolis (Forfaitair)
 Verzekering WeggebruikersFamiliale Verkeersongevallenpolis (Forfaitair)
   
   
   

Tak 2 - Ziekte en Hospitalisatie

Ziekte en Hospitalisatie omvat ook gewaarborgd inkomen, tandzorgen, zorverzekering, ... Een hospitalisatieverzekering is al geruime tijd een bijna onmisbare basisverzekering voor elk van ons. Omwille van het belang van een degelijke hospitalisatieverzekering beperken we ons aanbod tot zeer uitgebreide polissen met wereldwijde en quasi onbeperkte dekking.

 

AG Insurance

AG Care Hospitalisatieverzekering
 AG Care Vision Hospitalisatie Wachtpolis en aanvulling
   
 DKV BelgiumIS2000 Hospitalisatieverzekering
 Clini Comfort Hospitalisatieverzekering
 Gewaarborgd InkomenGewaarborgd Inkomen
 Plan HorizonHospitalisatie Wachtpolis
 DKV Home CareZorgverzekering
 Plan TandzorgVerzekering tandzorgen
 DKV SmileVerzekering tandzorgen
   
 DKV Hospi Premium Hospitalisatieverzekering (éénpersoonskamer)
 DKV Hospi FlexiHospitalisatieverzekering éénpersoonskamer met vrijstelling
 DKVMedi  PackHospitalisatiekosten en Ambulante kosten

Tak 3 - Voertuigcasco (Omnium)

Omnium verzekeringen voertuigen bestaan in diverse maten en soorten met heel wat keuzemogelijkheden. Ons kantoor biedt u een ruime waaier aan keuzemogelijkheden.

 AG Insurance Top Omnium 
  Top Occasium 
  OmniNatuur 
   
 AXA Belgium Comfort Auto  
   
Baloise Insurance  
   
   

Tal 7 - Vervoerde goederen

Transport kan op diverse manieren worden verzekerd.

 Jean Verheyen  
   
   
   
   

Tak 8 - Brand en Natuurevenementen

Een brandverzekering is meer dan enkele brand. We bieden diverse polissen met diverse uitbreidingsmogelijkheden of polissen specifiek aangepast aan speciale risico's.

 AXA BelgiumComfort Thuis CosyMo / CosyMax 
 Comfort Thuis Flex 
 Comfort BuildiMo / BuildiMax 
   
AG InsuranceTop Woning (+ uitbreidingspacks) 
 Top Handel 
 Top Kantoor 
 Top Landbouw 
 Speciale Risico's 
   
BaloiseWoning Select 
 Woning Safe 
   
 Jean VerheyenArtPlus All Risk polis Woning, kunst, juwelen
   
   

Tak 9 - Anderen schade aan goederen

test

 AGDe Clausule Engineering Aanvulling Top Brand (Ondernemingen)
  Top Electronica Alle risico's electronica
  Top Machines 
   
   
   

Tak 10 - BA Motorrijtuigen

 Test

AXAComfort AutoAuto, Moto, Bestelwagens, ...
   
AGTop Voertuigen 
   
 WegvervoerBedrijfsvoertuigen
   
Baloise Autoverzekering
   
AedesP40Autoverzekering 40-plussers
 P50Autoverzekering 50-plussers

Tak 13 - BA Algemeen

test

 BALIOSE Gezin Select Aansprakelijkheidsverzekering
   
 AXA Comfort Privé-Leven BA Familiale
   
   
AGTop FamilialeBA Familiale
 B.A. Huispersoneel 
 B.A. Uitbating 
 B.A. BeroepBeroepsaansprakelijkheid
 B.A. Na Levering 
 B.A. Management 
 B.A. Onderwijzer 
 B.A. Jacht 
   
   
   

Tak 17 - Rechtsbijstand

 Test

DASFamilieBasispolis
 Consumentenpolis (+ voertuigen) 
 Conflictenpolis (+ voertuigen)Wettelijke polis rechtsbijstand
 All Inn (+ voertuigen) 
   
 Ondernemingen op Maat 
  ALL Inn Medische en paramedische beroepen 
   
   
ARAGMobility Gold - Family Mobility Gold 
 Traffic 
 BasicS > Bronze - Silver - Acces - Gold Particuliere polissen
 KMO > Bronze. - Silver - Gold 
 Medische & paramedische beroepen Gold 
 Handelaar Gold 
   
LARFull - Flexx -Fix 
 LAR Family Combinatiepolis Privé
 LAR Business Combinatiepolis zelfstandigen en ondernemingen
   
Euromex  
   
   
Providis  
   
   

Tak 18 - Hulpverlening

 Test

AXA AssistanceReference Tijdelijk / Jaarlijks 
 Excelence Tijdelijk / Jaarlijks 
 Full Travel 
 Ski Pass 
 Welcome to Shengen 
   
AG InsuranceTop BijstandUitbreiding hulpverlening in Top Voertuig
 No GoUitbreiding annulatieverzekering in Top Voertuig
   
AXAOmni HulpUitbreiding in Comfort Auto (1ste voertuig + personen + woning)
 WegenhulpUitbreiding in Comfort Auto (vanaf 2de voertuig)
   
Baloise Baloise AssistanceBijstandpolis Woning - Voertuig - Personen
   
Aedes Pack ZEN 

Tak 21 - Levensverzekeringen niet verbonden aan baleggingsfondsen

test

 AXA  Pension Plan Fisc 
  Pension Plan Free  
  pension Plan Focus 
   
   

Tak 23 - Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen

test

   
   
   
   
   

Tak 26 - Kapitalisatieverrichtingen

test

 AG Insurance AG Business Invest